Prefabrik Yapı

prefabrik-yapi

Prefabrik Yapı
Prefabrik yapılar şantiyenin ilk mobilizasyonu çabuk üretilmesi, hızlı montaj özelliğiyle ve sökülüp tekrar montaj edilebilir özelliği ile betonarme binalara göre daha çok tercih edilmektedir. Ön üretimli hafif prefabrik yapılar kullanım amaçlarına göre genişlik ve uzunluk olarak 125cm ve katları olacak şekilde istenilen her türlü yerleşim planına uygulanabilir. Prefabrik yapılar 4 farklı panelin modülasyonundan meydana gelmektedir. Dolu duvar paneli, pencereli duvar paneli, vasistaslı duvar paneli ve kapılı duvar panelinden imal edilen binaların en ağır parçası ( 1 adet 2500×2500 mm pencereli duvar paneli 146kg ağırlığında olmaktadır. Çok Katlı binalar için şase ağılığı 1,25×6,36m. İçin 167kg ağırlığındadır. Panel ölçüleri 1250×2500 mm’dir. Ön üretimli hafif prefabrik binalar birden fazla kurulum ve demontaja uygun olacak şekilde dizayn edilmiştir. Tüm mimari planlama, dizayn ve teknik resimleri ARCHICAD 9 TR, STRUCAD ( Structural Steel Detailing System Versiyon 11) ve AutoCAD programları ile, mühendislik hesapları SAP 2000 programı ile teknik personelimiz tarafından yapılmaktadır. Kullanılan tüm malzemeler TESE belgelidir.
Prefabrik Teknik Veriler tüm istatistik hesaplar binanın kurulacağı yerin kar yükü, rüzgar yükü, deprem bilgileri, iklim şartları dikkate alınarak yapılmaktadır. Standart üretimlerde kar yükü 80kg/m2 ( montaj yerindeki kar bölgesi ve rakımına göre değişmektedir.)

Endüstriyel yapılarda, fabrika depo gibi yapıların inşaatında yerinde inşa edilen betonarme yapılara ve çelik yapılara göre prefabrik yapılar daha çok tercih edilmektedir. Yerinde imal edilen yapılara oranla imalat hızı, fabrikada üretim, yapı elemanlarının kalitesi, hassas boyut ve relatif maliyet gibi nedenlerle yapı kullanıcıları tarafından tercih edilmektedir. Özellikle, çok katlı ön-üretimli yapıların şu ana kadar yapılmış deneysel çalışmalarda ve depremlerde göstermiş oldukları yüksek performansları bu gibi yapıların tasarım ve detaylandırmasının sorgulanmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu tip yapılarda oluşan hasarların başlıca nedeni kolon kiriş gibi çerçeve ana taşıyıcı elemanları değildir. Çünkü fabrikada üretilen bu elemanlar çok iyi detaylandırılmakta ve üretilmektedir. Hasarın boyutunu ve şeklini eleman birleşimlerinin performansı belirlemektedir. Bu nedenle prefabrik yapıların inşaat sektöründe kullanım alanlarının artması için yeni nesil kolon-kiriş bileşim detayları oldukça gelişmiş teknolojiler kullanılarak tasarlanmıştır. Prefabrik birleşimler monolitik bileşimlerle karşılaştırıldığında monolitik birleşimler kadar sünek davranmaktadırlar. Bu nedenle prefabrik kolon kiriş elemanların birleşimlerinin geliştirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların sonuçları şu an için yeterli sayıda deneyle doğrulandığı için ülkelerin yapı standartlarına girmiştir. Fakat bu tür birleşimler kesme kapasitesi, moment taşıma kapasitesi, süneklik gibi kriterler açısından başarılı sonuçlar vermektedirler.

Prefabrik Yapıların Önemi Depreme Karşı Direnci
Prefabrik Yapı Ülkemizde 1980’li yıllardan bu yana giderek yaygın bir biçimde yapılan prefabrik yapılarda kullanılan “taşıyıcı” sistemlerden biri, tek katlı prefabrik çerçeveli yapı sistemi, iki katlı prefabrik çerçeveli yapı sistemi ve üç katlı prefabrik çerçeveli yapı sistemi, ilk kez 27 Haziran 1998’de Adana’da yoğun bir biçimde depremle hasarı ile tanıştı. Daha önce 13 Mart 1992 Erzincan depreminde yine bir prefabrik yapıda deprem hasarı olmuştu, ancak hasarın yankısı bu kadar büyük değildi. Adana Organize Sanayi Bölgesinde ve Ceyhan yakınlarında çok sayıda betonarme prefabrik çerçeveli yapı depremde önemli yıkım ve hasar gördü. Yapıların kendisinde hasar nedeni ile olan kayıplardan kat kat fazlası yapıların üzerini örttüğü fabrikalardaki “üretim kaybı” ile ortaya çıktı. Belkide hasarın daha çok yankılanması ortaya çıkan üretim kaybı nedeni ile oldu.
Yıkım iki türlü oldu: 1-Kirişler mesnetlerinden yanlamasına devrilerek yere düştüler, 2-ya da kirişler uçlarından kırılarak uzunlamasına yönde bir uçlarındaki mesnetten düştüler. Gözlenen bir diğer önemli hasar çerçeve kolonlarının alt uçlarına yakın yerlerde betonda eğilme çatlaklarıdır. Bu hasar kolonların alt uçlarında elastik moment taşıma gücünün aşıldığının göstergesidir.
Bu çalışmada söz konusu yapıların dinamik özellikleri, Adana ceyhan depremindeki hasarın irdelenmesi, bu yapılardaki hasarın deprem kuvvetli yer hareketi ile olan ilişkisi, yapı sisteminin “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” ve depreme dayanıklı yapı tasarımı ilkeleri açısından değerlendirilmesi, sistemin geliştirilmesi için gereken önlemler vb konular incelenecektir. Bu yapı sisteminin deprem dayanımı artırmak için alınması gereken önlemler önerilecektir

DETAYLAR VE FİYATLAR İÇİN İLETİŞİM FORMU

  Ad Soyad(gerekli)

  Telefon

  Email

  Mesajınız

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir